Vsmart Extensions
PDF Drukuj Email

Regulamin Konkursu Fotograficznego ?Gmina Skrzyszów w obiektywie?

 


Sfinansowano ze środków Programu Rzeczpospolita internetowa

rzeczypospolita internetowa1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Bibliotek (33-156 Skrzyszów 638, tel./fax 0-14 674-55-08).
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących, niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania.
3. Celem konkursu jest stworzenie dokumentacji związanej z nowszą i dawniejszą historią Gminy Skrzyszów.
4. Treścią fotografii przesyłanych na konkurs winny być: krajobrazy i pejzaże Gminy Skrzyszów, zabytki, architektura ? domy, mosty, ulice, technika, maszyny, konstrukcje (pod warunkiem, że znajdują się one w granicach administracyjnych Gminy Skrzyszów), a także portrety osób współtworzących miejscową kulturę i tradycję, również fotoreportaże i serie.
5. Technika wykonania prac jest dowolna.
6. Każdy z autorów powinien nadesłać 1-10 fotografii.
7. Prace można nadsyłać pocztą elektroniczną (na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) albo pocztą polską na adres Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną również na ten adres.
8. Prace w formacie jpg, tif, psd, bmp o wymiarach min 1200x1600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 5 MB (na jedno zdjęcie) należy:
a/ nadsyłać w formie załączników do listu elektronicznego w następującej postaci: w ?Temacie? e-maila: imię i nazwisko, w ?Treści? e-maila: telefon stacjonarny i/lub komórkowy, opis tego, co przestawiają zdjęcia (z podaniem miejsca, np. ulicy, przy której się znajduje uwieczniony obiekt), tytuł zdjęcia, data wykonania zdjęcia, oświadczenie uczestnika konkursu o posiadaniu praw autorskich do zdjęć (?Potwierdzam swoje prawa autorskie do nadesłanego zdjęcia?) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu (patrz: pkt 18)
b/ za pomocą poczty polskiej na płycie CD (szczegóły: jak wyżej) c/ nadsyłać wywołane już zdjęcia w dobrze zabezpieczonej kopercie podając (szczegóły: jak wyżej)
9. Gminne Centrum Kultury i Bibliotek zastrzega sobie prawo do zmiany rozdzielczości zdjęcia opublikowanego na swojej stronie.
10. Ostateczny termin przyjmowania prac upływa z dniem 30 listopada 2007 roku.
11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
12. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury pocztą elektroniczną lub tradycyjną drogą pocztową.
13. Nagrodzone prace będą zaprezentowane na okolicznościowej wystawie, w publikacji wydanej specjalnie z tej okazji oraz zamieszczone na witrynie Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie.
14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie.
15. Organizatorzy przewidują 3 nagrody pieniężne: I miejsce ? 500 zł, II miejsce ? 400 zł i III miejsce ? 300 zł. Na- grody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne. Nagrody przekazane zostaną laureatom na wernisażu wystawy.
16. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
18. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r., Dz.U. nr 133, poz. 833 z późń. zm.). Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.

TPSA - W trosce o nowe pokolenia
 

Znajdź książkę

BIP

Lokalizacja

JĘZYK ANGIELSKI

Album o Szynwałdzie