Vsmart Extensions
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek
PDF Drukuj Email

PODSUMOWANIE WARSZTATÓW

zobacz zdjęcia...

Z ogromnym odzewem spotkała się propozycja Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów fotograficznych. Zgłosiło się znacznie więcej chętnych niż były w stanie pomieścić wnętrza GCKiB. Ale zaangażowanie uczestników było tak duże, że nie zrażali się trudnościami i zapałem brali udział w zajęciach, które poprowadził Tadeusz Koniarz.


Zwłaszcza, że Tadeusz Koniarz (przypomnijmy: znany tarnowski fotograf, m.in. fotoreporter Agencji Fotograficznej ?Reporter?) nie ograniczał się do wykładów, ale prezentował też uczestnikom sporo materiałów wizualnych (fotografie, filmy) i przede wszystkim pracował z nimi w plenerze.
W zajęciach brali udział nie tylko uczniowie szkół z terenu Gminy Skrzyszów, ale także dorośli. Stąd udział kilku trzyosobowych rodzin, gdzie rodzice na równi z synami i córkami zgłębiali tajemnice posługiwania się obiektywem. Dzięki temu rozpiętość wieku wśród biorących udział był znaczny: najmłodsza uczestniczka, Weronika Bień, miała 10 lat, najstarszy uczestnik - 44 lata. Dodajmy, że udział w warsztatach był bezpłatny.
Po zakończonych zajęciach Tadeusz Koniarz powiedział: - Warsztaty fotograficzne zorganizowane przez GCKiB w Skrzyszowie cieszyły się dużym powodzeniem. Mimo intensywnego toku zajęć frekwencja utrzymywała się na wysokim poziomie. Było to dla mnie jako wykładowcy miłym zaskoczeniem. Zróżnicowany wiek uczestników wskazywał na rosnące zainteresowanie fotografią tak wśród młodzieży, jak i dorosłych. Program zajęć starałem się dostosować do różnej percepcji i znajomości tematyki z zakresu fotografii. Ważnym punktem spotkań były zajęcia praktyczne w plenerze i w studio. Pozwoliły one na realizację własnych pomysłów oraz na zetknięcie się z różnymi warunkami przy wykonywaniu zdjęć. Całości warsztatów towarzyszyła twórcza atmosfera.
Zwieńczeniem warsztatów było wręczenie wszystkim uczestnikom certyfikatów potwierdzających udział w przeprowadzonych zajęciach.
Z pewnością większość uczestników weźmie udział w konkursie fotograficznym ?Twarze?, który GCKiB właśnie ogłosiło. W konkursie mogą brać również osoby, które nie uczestniczyły w warsztatach. Czasu na wykonanie zdjęć jest sporo, gdyż termin zgłaszania prac upływa dopiero z końcem lutego 2011 roku.

 
PDF Drukuj Email

JUBILEUSZOWA PUBLIKACJA GCKiB


Okładka tomu Elżbiety Stepskiej-Kot "Zachować od zapomnienia" zaprojektowana przez Lucynę Lasko

Ukazała się 15. publikacja Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie - ?Zachować od zapomnienia?. Publikacja wyjątkowa nie tylko ze względu na jubileuszowy jej charakter, ale także dlatego, że zawiera cały dotychczasowy dorobek ELŻBIETY STEPSKIEJ-KOT ? skrzyszowianki, autorki wierszy oraz wspomnień z okresu zsyłki do Kazachstanu.


Dotychczasowe publikacje Elżbiety Stepskiej-Kot to zbiory: ?Ballada syberyjska? (1996, wznowiony w 2003), ?Okaleczone dzieciństwo?(2006) i ?Moja myśl? (2008).
W najnowszym tomie, oprócz kilku pojedynczych tekstów wspomnieniowych, znalazł się również najnowszy jej tomik, ?Kwiaty skrzyszowskie? (2010).
W słowie ?Od wydawcy? można przeczytać: Autorka jest postacią znaną w swoim środowisku, gdyż całe swe dorosłe życie związała z naszą Gminą, a przede wszystkim ze Skrzyszowem. Jedynie pierwsze lata życia zmuszona była spędzić na obczyźnie, wywieziona wraz z matką i starszą siostrą na Syberię. Przeżyła tam 6 lat w skrajnie wyczerpujących i wrogich warunkach, które dzisiejsze pokolenie zna jedynie z lektur i filmów. Do Polski wróciła jako 13-letnia dziewczynka i od tej pory nie opuszcza swojego Skrzyszowa.
Słowo wstępne do zbioru napisał ks. Michał Bednarz, szkolny kolega autorki, który m.in. zauważa: Z wielu powodów warto się zatrzymać nad książką Elżbiety Stepskiej-Kot ?Zachować od zapomnienia?, która jest zbiorem różnorodnych gatunkowo tekstów. Wszystkie jednak łączą się bardzo ściśle ze sobą. Jest w nich miłość do Ojczyzny i tego wszystkiego, co stanowi komponenty tego wielkiego dobra, które zostało nam przekazane i powierzone.
Wspólnym wysiłkiem Lucyny Lasko, Teresy Stańczyk i Jerzego Świtka książka została bardzo starannie wydana. Zawiera nie tylko oryginalne okładki dotychczasowych tomików, ale także sporo zdjęć, rysunków, oficjalnych dokumentów ilustrujących działalność i dokonania Elżbiety Stepskiej-Kot, ?Postscriptum? pióra autorki oraz szczegółową jej notę biograficzną.
Sens wydania zbioru ?Zachować od zapomnienia? zawiera się w słowach zawartych we wstępie tomu: Niniejsza publikacja ma jeszcze jeden, nie mniej istotny aspekt: jest próbą wyrażenia uznania dla Elżbiety Stepskiej-Kot ? za jej działalność społeczną, za jej dorobek, za jej ?okaleczone dzieciństwo?, za jej pracowite życie.
Skrzyszów, który tak często przywoływany jest na kartach tomików Pani Elżbiety, dziś spłaca swój dług wdzięczności.
Zainteresowani mogą bezpłatnie zaopatrzyć się w książkę Elżbiety Stepskiej-Kot ?Zachować od zapomnienia? w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek.

 

kliknij: wywiad z Elżbietą Stepską-Kot

 
PDF Drukuj Email

KONKURS FOTOGRAFICZNY "TWARZE"


Fotografia to dziedzina sztuki i forma aktywności stale obecna w programie działania Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie - czy to w formie warsztatów fotograficznych dla zainteresowanych, czy też w formie kolejnych otwartych konkursów.

Obecnie GCKiB ogłasza nowy, trzeci już, konkurs fotograficzny, zatytułowany ?Twarze?. Rozstrzygnięcie konkursu - w marcu 2011.

Dwa wcześniejsze: ?Gmina Skrzyszów w obiektywie? oraz ?Ludzie i zdarzenia?, cieszyły się dużym zainteresowaniem amatorów fotografowania, a ich plonem były okolicznościowe wystawy, spotkania promocyjne i wydane publikacje albumowe.
Nowy konkurs dotyczy sztuki portretowania - utrwalania szeroko rozumianego wizerunku ludzi, nie tylko z obszaru Gminy Skrzyszów.
Czasu jest dużo, warto się zainteresować, warto spróbować.

Oto regulamin konkursu fotograficznego ?Twarze?:
- Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących, niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania.
- Celem konkursu jest stworzenie możliwości wyrażenia swoich pasji i artystycznych zainteresowań związanych z fotografią mieszkańcom Gminy Skrzyszów, a także innych ośrodków.
- Treścią fotografii przesyłanych na konkurs winien być, szeroko pojęty, portret.
- Technika wykonania prac może być dowolna.
- Każdy z autorów może przysłać 1-10 fotografii.
- Zdjęcia, zapisane na płycie DVD, należy dostarczyć do GCKiB osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek, 33-156 Skrzyszów 638.
- Prace winny być zapisane w formacie jpg, w rozdzielczości 300 dpi przy formacie A 4 (21 x 30 cm).
- Do przesłanych prac należy dołączyć oświadczenie uczestnika konkursu o posiadaniu praw autorskich (?Potwierdzam swoje prawa autorskie do nadesłanego/nadesłanych zdjęcia/ zdjęć?).
- Ostateczny termin przyjmowania prac upływa z dniem 28 lutego 2011 roku.
- Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
- Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury pocztą elektroniczną lub tradycyjną drogą pocztową.
- Nagrodzone prace będą zaprezentowane w publikacji wydanej specjalnie z tej okazji oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie.
- Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie.
- Organizatorzy przewidują 3 nagrody pieniężne - w kategorii do III klasy gimnazjum: I miejsce - 500 zł, II miejsce - 400 zł i III miejsce - 300 zł oraz 3 nagrody pieniężne w - kategorii od I klasy ponadgimnazjalnej wzwyż: I miejsce - 500 zł, II miejsce - 400 zł i III miejsce - 300 zł. O przyznanych nagrodach laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora.
- Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.
- Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r., Dz.U. nr 133, poz. 833 z późń. zm.).
Kontakt w sprawie Konkursu fotograficznego ?Twarze?: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek (33-156 Skrzyszów 638), tel./fax 0-14 674-55-08. Koordynator konkursu: Jerzy Świtek, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 0-608-400-124.

 
PDF Drukuj Email

VII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL FILMÓW MŁODZIEŻOWYCH "STOP!" W ŁADNEJ - SKRZYSZOWIE


Festiwal ?Stop!? wpisał się już na stałe w kulturalny krajobraz Skrzyszowa. Organizowany przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek od 2004 roku, z biegiem lat przekształcał swoją formułę, dostosowując się do zmian w sztuce społecznego komunikowania i do środowiskowych oczekiwań. W dniach 22-23 października br. odbędzie się w Domu Strażaka w Ładnej ósma już edycja tej imprezy.


Pierwsze edycje Festiwalu ?Stop!? dotyczyły walki z uzależnieniami i nałogami oraz szeroko pojętej edukacja i profilaktyki zdrowotnej. Od 2008 roku formuła festiwalu uległa rozszerzeniu. Hasło ?Stop!? nie odnosi się już tylko do przestrogi przed skutkami narkomanii, alkoholizmu, uzależnienia od nikotyny, a nawet komputera, ale jest zachętą do zatrzymania się, zastanowienia i refleksji nad szeroko pojętymi problemami naszej rzeczywistości.
W konkursie biorą udział amatorskie filmy dokumentalne, fabularne i animowane, których charakter spełnia założenia imprezy.
Filmy ocenia jury, które przyznaje nagrody i wyróżnienia. Przewodniczącym komisji oceniającej będzie w tym roku znany i popularny aktor, reżyser i (od 2008 roku) dyrektor Tarnowskiego Teatru im. Ludwika Solskiego, Edward Żentara (pamiętny odtwórca głównych ról m.in. w takich filmach jak ?Karate po polsku?, ?Siekierezada? czy ?Maksymilian Kolbe. Życie za życie?.
Inauguracja VII Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Młodzieżowych ?Stop!? odbędzie się w Domu Strażaka w Ładnej 22 października br. (piątek) o godz. 14. Współorganizatorami tegorocznego ?Stopu!?, podobnie jak w roku ubiegłym, są: Ochotnicza Straż Pożarna i Koło Gospodyń Wiejskich w Ładnej, które użyczą organizatorom swoich pomieszczeń.
Pokaz filmów konkursowych rozpocznie się o godz. 14.30. Wstęp wolny.

 

Regulamin Festiwalu ? pobierz

Karta uczestnictwa ? pobierz

Karta filmu ? pobierz

 
PDF Drukuj Email

PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEKW październiku 2009 r. Gminne Centrum Kultury
i Bibliotek w Skrzyszowie przystąpiło do Programu Rozwoju Bibliotek jako biblioteka partnerska, zawiązując partnerstwo z bibliotekami gminy Ryglice, Tarnów, Wierzchosławice.


Program prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego powołaną przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, która dysponuje grantem w wysokości 28 mln dol. przekazanych przez Fundację Billa i Melindy Gatesów.

Celem programu jest:

 

  • upowszechnienie dostępu do nowoczesnych technologii komunikacyjnych;
  • umożliwienie poszerzenia kompetencji bibliotekarzy;
  • zaktywizowanie i zintegrowanie społeczności lokalnych wokół bibliotek - tworzenie Koalicji na rzecz Rozwoju Bibliotek.

Do pierwszej edycji programu zakwalifikowało się
z Małopolski 53 biblioteki miejskie i gminne oraz 162 filie - łącznie 215 bibliotek.

 
PDF Drukuj Email
WARSZTATY FOTOGRAFICZNE DLA ZAINTERESOWANYCH

 


Fotografia to jedna z dziedzin artystycznych, do których Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie przywiązuje dużą wagę, organizując regularnie warsztaty fotograficzne dla wszystkich zainteresowanych, ogłaszając konkursy oraz publikując wydawnictwa ze zdjęciami.Najbliższy projekt tego rodzaju to warsztaty, które poprowadzi stały współpracownik GCKiB, Tadeusz Koniarz - fotoreporter Agencji Fotograficznej "Reporter". To kontynuacja działań, które miały miejsce również w latach ubiegłych.
Wszyscy chętni, którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę o sztuce fotografowania, winni zgłosić się do GCKiB w dniu 6 września 2010 (poniedziałek) o godz. 18.30 na spotkanie organizacyjne, na którym zostaną ustalone tematy, terminy spotkań oraz zasady uczestnictwa w zajęciach.
Wśród zaproponowanych wątków znajdą się m.in. sposoby skutecznego posługiwania się aparatem fotograficznym we wnętrzach oraz w plenerze, posługiwanie się sprzętem pomocniczym (takim jak m.in. blenda, lampa błyskowa, filtry), reguły wykonywania portretów, utrwalania pejzażu i architektury, zasady realizowania reportażu, obróbka zdjęć w programie Photoshop i Lightroom.
Zajęcia są dla wszystkich bezpłatne. Nie ma limitu wieku.
Uczestnicy warsztatów zapewne zechcą wziąć udział w konkursie fotograficznym, który GCKiB ogłasza z dniem 6 września br. Tytuł konkursu - ?Twarze?, a jego rozstrzygnięcie nastąpi w marcu 2011 roku.
Warsztaty są imprezą towarzyszącą przygotowywanemu VII Ogólnopolskiemu Festiwalowi Filmów Młodzieżowych ?Stop!?.
Wszelkich informacji w tej sprawie udziela Gminne Centrum Kultury i Bibliotek, tel. 14 674-55-08.

 
PDF Drukuj Email

NOWA PROPOZYCJA: KLUB SENIORA


Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie inicjuje nową formę działalności - Klub Seniora. Spotkanie organizacyjne: 6 września 2010 (poniedziałek) o godz. 16 w stołówce Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrzyszowie.


GCKiB zaprasza na spotkanie Klubu Seniora

Z inicjatywą powołania Klubu Seniora wystąpiła Barbara Łabno - pedagog Zespołu Szkół Medycznych w Tarnowie, która na co dzień jest mieszkanką Skrzyszowa. Propozycja adresowana jest do osób starszych, które są zainteresowane spędzaniem wolnego czasu w gronie znajomych, przy kawie lub herbacie. Zarówno częstotliwość spotkań, terminy jak i podejmowane tematy zostaną ustalone na najbliższych spotkaniach. W grę wchodzą spotkania przy skromnym poczęstunku, wycieczki, prelekcje na wybrane zagadnienia dotyczące m.in. zdrowia, radzenia sobie ze stresem, konfliktami, przypadłościami wielu, komunikowaniem między pokoleniami.
Udział w spotkaniach Klubu Seniora będą odbywały się nieodpłatnie.
Wszelkich informacji w tej sprawie można zasięgać w GCKiB, tel. 14 674-55-08.

 
«pierwszapoprzednia101102103104105106107następnaostatnia»

Strona 101 z 107

Znajdź książkę

BIP

Lokalizacja

JĘZYK ANGIELSKI

Album o Szynwałdzie

Joomla extensions by Siteground Hosting